Reference

Tenderi, isporuke robe i referentna lista naših kupaca

Kvalitet se gradi strpljivo i polako, na bazi stabilnog i profesionalnog rada. Uz uspješan tim i pozitivno okruženje RM Company d.o.o uspješno je ostavio iza sebe mnoge završene projekte i pružio mnoga pozitivna riješenja  za naše partnere i klijente.

Na ovom mjestu možete da pratite naš rad, provjerite koje smo poslove finalizirali, koje tendere završili i kome smo isporučili zaštitnu opremu.

Hvala Vam što ste dio nas i što nas pratite.


Dobiveni tenderi

 1. JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla  – Radna odjeća i obuća (LOT 1 i LOT 2)
 2. Šumarstvo Prenj d.d. Konjic – Zaštitna oprema za radnike (LOT 1)
 3. JU Kantonalna bolnica Zenica  – Lična zaštitna sredstva za medicinske sestre/tehničare (LOT 1)
 4. Ministarstvo finansija BiH – Nabavka zaštitnih maski
 5. JU Kantonalna bolnica Zenica  – Nabavka zaštitnih kombinezona
 6. 9. Septembar  – Nabavka lične i zaštitne odjeće i obuće (LOT 1 i LOT 2)
 7. JZU Dom zdravlja Banovići – Nabavka zaštitnih maski
 8. JU Kantonalna bolnica Zenica  – Lična zaštitna sredstva za ljekare
 9. Grad Cazin – Nabavka zaštitinih maski
 10. JKP Čapljina – Radna i zaštitna odjeća i radna i zaštitna oprema za noge, ruke i glavu
 11. JKP Radnik Zavidovići – Nabavka HTZ opreme i sredstava
 12. KPZ ZT Zenica – Lot 1 – Zaštitna oprema
 13. JP Elektroprivreda BiH d.o. Sarajevo – HE na Neretvi, Jablanica – Nabavka lične zaštitne i radne odjeće za profesionalnu upotrebu za potrebe “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica
 14. KPZ Poluotvorenog tipa Tuzla – Nabavka HTZ opreme za potrebe KPZ Tuzla
 15. JU Kantonalna Bolnica Zenica – Nabavka jednokratnih zaštitinih odijela sa kapuljačom
 1. J.U. Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah NAkaš” – Sredstva za zaštitu tijela i glave – LOT 1 i LOT 5
 2. JP “Šumsko privredno društvo Ze-Do Kantona” d.o.o. Zavidovići – Nabavka zaštitnih šljemova – MSA Safety.
 3. JKP 9. Septembar – Nabavka radne odjevne opreme i zaštitne obuće
 4. Šumarstvo Prenj d.d. Konjic – Zaštitna oprema za radnike, gozerice za inžinjere i tehničare
 5. BH Telecom d.d – Nabavka HTZ radne obuće (čizme)
 6. VIK Tuzla – Nabavka zaštitne opreme – odjeća i obuća
 7. VIK Velika Kladuša – Nabavka zaštitne opreme – odjeća i obuća
 8. JP Komunalno Brčko – Nabavka zaštitne opreme – odjeća i obuća
 9. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine – NABAVKA I ISPORUKA ZAŠTITNE OPREME I SITNOG INVENTARA ZA ZAŠTITU RADNIKA I POTREBE PODRUŽNICE „ Elektrodistribucija“ Bihać
 10. Tender JU Bonica Zenica ( LOT 6 i LOT 7)- Lična i zaštitna sredstva za sektor tehničkih poslova i za službu za ishranu bolesnika.
 1. JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o.  (Velika Kladuša) HTZ Oprema
 2. JP ”9. Septembar” D.D. Srebrenik – Odjevna radna oprema i zaštitna obuća
 3. Tvornica Transportnih uređaja Energetik d.o.o. Tuzla – LSD Oprema
 4. Šumarstvo Prenj (Konjic) – HTZ Oprema
 5. JP “Šumsko privredno društvo Ze-Do Kantona” d.o.o. Zavidovići – Nabavka zaštitnih šljemova – MSA Safety.
 6. JKP Vitkom d.o.o. Vitez – Nabavka HTZ opreme
 7. JP “ Gradsko groblje” d.o.o. Zenica – Nabavka HTZ opreme
 1. Šumarstvo “PRENJ” D.D. Konjic – HTZ oprema, zaštitna oprema
 2. JP ”9. Septembar” D.D. Srebrenik – Nabavka odjevne zaštitne opreme i zaštitne obuće | LOT 1 i LOT 2
 3. KP „VODOVOD“ A.D. Srbac – HTZ oprema
 4. KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU –  HTZ oprema, Lot 2
 5. JU za predškolski odgoj i obrazovanje. “NAŠE DIJETETuzla. – Nabavka HTZ Opreme
 6. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba “Bakovići” – Nabavka odjeće i obuće
 7. JP Elektroprivreda BiH, “ZD Rudnik mrkog uglja Zenica” d.o.o. – Zaštitne kožne rukavice
 8. JU Univerzitetski klinički centar Tuzla – Nabavka tekstilnog materijala za operaciono rublje
 9. Optima grupa Rafinerija ulja Modriča a.d. – Nabavka čizama i vatrootpornih rukavica
 10. JP “Šumsko privredno društvo Ze-Do Kantona” d.o.o. Zavidovići – Nabavka zaštitnih šljemova – MSA Safety.
 11. Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac – HTZ Oprema
 1. JP Rad Tešanj – za radnu i zastitnu odjeću
 2. Elektroprivreda BIH  – za ostalu zastitnu opremu
 3. ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME – zastitna odjeća, zastitna obuća i ostala zaštitna oprema
 4. KPZZT Zenica – tender za trogodišnju nabavku kopletne radne i zaštitne opreme
 5. JP VIK Trebinje – radna i zaštitna odjeća i radna i zaštitna obuća
 6. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Fojnica – radna i zaštitna odjeća i oprema , ostala obuća za korisnike
 7. J.U. Bolnica Travnik – Medicinske uniforme
 8. J.U. Dom zdravlja Travnik – Medicinske uniforme
 9. Gradska toplana Doboj – Nabavka HTZ Opreme
 10. Rudnik mrkog uglja Zenica – HTZ Oprema
 11. J.U. Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić, Mostar – Nabavka posteljine, uniforme, kompresa i peškira

RM Company d.o.o. | Referentna lista

Arcelor Mittal Zenica
RM-Company-AS-Group
RM Company Hifa Petrol d.o.o.
rm-company-elektroprivreda-bih
Šumarstvo Prenj Konjic
RM Company d.o.o. partner sa Volkswagen d.o.o.
sirbegovic-inzinjering
rm-company-partneri-i-kupci-bh-telecom
RM Company d.o.o. partner sa Stanić Bavages
Reference Meggle
RM Company reference Telemach
RM Company reference Euro Asfalt

rm-company-partneri-ergas-doo
rm-company-partner-atiker-doo
rm-company-eding-telecom
rm-company-partneri-fuel-boss-zenica
rm-company-proizvodi-vatro-sistemi-sarajevo
rm-company-partneri-a-eling
javno-preduzece-sume-republike-srpske-ad-sokolac
rm-company-partneri-sisecam
RM Company reference Termomatik Toplotehnika
rm-company-partneri-i-kupci-dust-company
RM Company PIMPS elektrooprema d.o.o.
rm-company-partneri-geosonda
RM Company AC Food d.o.o.
RM Company reference Jifeng automotive
RM Company Ahsun d.o.o.
RM Company Begex d.o.o.
rm-company-univerzitetski-klinicki-centar-sarajevo
RM Company Cimos TMD AI d.o.o.
RM Company Ecnomic d.o.o.
RM Company Elektrovar d.o.o.
RM Company international organizazion for Migration
RM Company General Trading Concept d.o.o.
RM Company Global Ispat Koksna Industrija d.o.o.
RM Company GS TMT
zavod-za-zbrinjavanje-mentalno-invalidnih-osoba-bakovici
RM Company Kalim profil d.o.o.
RM Company i Kantonalna bolnica Zenica
RM Company Lucius d.o.o.
RM Company Orman d.o.o.
RM Company Pero d.o.o.
RM Company d.o.o. partner sa Transportbeton d.o.o.
RM Company d.o.o. partner sa Treasure d.o.o.
rm-company-partneri-i-kupci-grijanjeinvest-pale
RM Company reference Proven Sarajevo
rm-company-partneri-rudnik-kakanj
RM Company reference Limometal Sarajevo
RM Company reference Rail Cargo Logistics
RM Company Eurometali d.o.o.
RM Company reference krivaja metali
RM Company reference kalea namjestasj po mjeri
RM Company reference KAM i BUS
RM Company reference JP Komunalac Busovaca
RM Company reference Enker Tesanj
RM Company reference Teikom
RM Company reference Mahagoni
RM Company referece Saplast
RM Company reference Poliko
RM COmpany reference isowood
RM Company reference iNovine
RM Company reference RS Silicon
RM Company reference Koala Paintings
RM Company reference Kristal Vitez
RM Company reference BSI Jajce d.o.o.
RM Company d.o.o. partner sa Agromilk
RM Company referenca Greiner Aerospace