Blog

Arcelor Mittal prepoznao kvalitetan poslovni model

Da se istrajnosti ulaganje u kvalitet isplati dokazali smo dobijanjem godišnjeg ugovora za isporuku radne odjeće kompaniji Acelor Mittal Zenica. Ponosni smo da su u tako renomiranoj komaniji prepoznali da u nama mogu naći pravog i sigurnog partnera na području radne i zaštitne opreme.

Svojim odnosom, servisom, kvalitetom i poštovanjem rokova sigurni smo da ćemo ispuniti sve zahtjeve ugovora i naručioca. I tako dokazati da smo sposobni i za največe izazove i zadatke.

U kratkoj fotoreportaži možete vidjeti da našu ekipu ne mogu zaustaviti ni teški vremenski uslovi.

I pri tome uvijek se držimo našeg poslovnog slogana:

 

jednostavno i efikasno ™