Author - Dragan Ivanković

Višekratne pamučne maske

RMC počeo sa izradom višekratnih pamučnih maski U vrijeme pandemije Corona virusa Covid-19 neophodno je zaštititi disajne organe. Smanjenje socijalnih kontakata na minimum je najsigurnija zaštita, ali postoje situacije kada to nije moguće izvesti. Dodatnu zaštitu pružaju zaštitne maske, a u nedostatku maski FFP3 N95 osnovnu zaštitu pružaju i pamučne višekratne maske. Kako bi smo zadovoljili potražnju za maskama preusmjerili smo dio naše proizodnje na izradu...