U ovoj izuzetnoj ponudi zaštitne obuće izrađene od prave kože pored povoljnih cijena
nudimo vam i dodatne popuste na avansne uplate i naručenu količinu

na  avansne uplate do iznosa 500,00 KM odobravamo rabat od 7%
na  avansne uplate od 501,00 do 1000,00 KM odobravamo rabat od 8% (7+1)
na  avansne uplate od 1001,00 do 2000,00 KM odobravamo rabat od 9% (7+2)
na  avansne uplate preko 2001,00 KM odobravamo rabat od 10% (7+3)