Sigurnosno uže Fire Free FA 30 305 20

Sigurnosno uže Fire Free FA 30 305 20

Materijal:  aramid, čelik

Sigurnosno jednostuko uže od aramida sa čeličnim kukama • trake od aramida 45 mm • maksimalna težina korisnika sa opremom 100 kg • šok apsorber 45 mm • težina 1,19 kg


Standardi: EN 355, EN ISO 9150, EN ISO 15025

Dodatne informacije

Rad na visini po standardu

EN 355, EN ISO 15025, EN ISO 9150

Rad na visini po vrsti

sigurnosno uže