Sigurnosno uže Revolta FA 30 309 20

Sigurnosno uže Revolta FA 30 309 20

Materijal:  poliamid otporan na uticaj vlage, prašine i ulja
kuke: aluminijumska legura

Sigurnosno elastično jednostruko uže sa aluminijskim kukama • elastična poliester traka tretirana na otpornost uticaja vlage, ulja i prašine 45 mmn • maksimalna težina korisnika sa opremom 100 kg • težina 0,99 kg


Standardi: EN 355

Dodatne informacije

Rad na visini po standardu

EN 355

Rad na visini po vrsti

sigurnosno uže