Detektori gasa

MSA Detektori gasova ALTAIR 2X, ALTAIR 4X i ALTAIR 5X,  razvijeni najnaprednijom tehnologijom, pružaju radnicima koji se suočeni sa potencijalno opasnim situacijama najbolju zaštitu koja postoji.. Dizajn senzora MSA XCell su revolucionarno otkriće na polju hemijskih i mehaničkih senzora. Minimizovanjem kontrolne elektronike senzora i njenom ugradnjom u sam senzor, MSA senzori, projektovani za svaku specifičnu namjenu, imaju radni vijek koji je preko dva puta duži od prosjeka u industriji.
MSA XCell nude nadmoćnu stabilnost, preciznost i ponovljivost.
Kraće vrijeme kalibrisanja i bump testova, štedite na gasu za kalibrisanje i troškovima održavanja, a time štedite i novac. A što je najvažnije, u vašoj industriji, ušteda sekundi na vremenima odgovora znači i spasavanje života.

Pregled standarda i karakteristika

Filter