Zaštita organa za disanje

Tokom rada radnici mogu  biti izloženi opasnosti udisanja opasnih plinova, para, prašine i dimova. Ukoliko se ne može izvršiti zamjena opasnih radnih materija bezopasnim ili manje opasnim, te primjenom tehničkih i organizacijskih mjera ukloniti ili smanjiti rizik od udisanja tih materija na prihvatljiv nivo, neophodno je osigurati odgovarajuća ličnu zaštitnu opremu za zaštitu organa za disanje.
U ponudi nudimo više artikala koji omogoćuavaja siguran rad u različitim radnim okruženjima

Pregled standarda i karakteristika

Filter