Odjeću visoke vidljivosti
Odjeća visoke vidljivosti  izrađena je od materijala visoke vidljivosti u kombinaciji sa florescentnim relektirajućim trakama i površinama i djeluje kao vizualna signalizacija prisutnosti korisnika.
Neophodana je sve osobe koje rade na ili u blizini autoceste, uz cestu ili zračnim lukama (klasa1), za sve osobe koje rade na ili u blizini A i B klase cesta, i za vozače dostavljače. (Klasa 2)

Filter