Kolekcija Wulkan Plus

Namjena:
Model Wulkan Plus namijenjen je za varioce, prilikom rada u topionicama, rafinerijama, vršenju komunalnih usluga…
zaštitna od toplinskih rizika i za varioce,
zaštita od elektrostatičkog naboja,
zaštita od tekućih hemikalija

Materijal: Vatrootporni materijal sastava 80% pamuk, 19%PES i 1% antistatička vlakna, te šiven kontrastnim crvenim vatrootpornim koncem.

Boja:Model se izrađuje u royal plavoj boji i šiven vatrootpornim koncem
Moguće je za veće narudžbe boje prilagoditi željama kupca u okviru ponuđene palete boja.

Standardi: CE • EN ISO 13688:2013 • EN ISO 11611:2015 Razred 2, A1+A2 • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1 • EN 1149-3:2004 • EN 13034:2005 +A1:2009

Certificirana kolekcija: MK OZO256-CPT001/17, 1362-1/18

Preuzmite naš letak sa svim informacija o traženom proizvodu.

 

Filter