Reference

Tenderi, isporuke robe i referentna lista naših kupaca

Kvalitet se gradi strpljivo i polako, na bazi stabilnog i profesionalnog rada. Uz uspješan tim i pozitivno okruženje RM Company d.o.o uspješno je ostavio iza sebe mnoge završene projekte i pružio mnoga pozitivna riješenja  za naše partnere i klijente.

Na ovom mjestu možete da pratite naš rad, provjerite koje smo poslove finalizirali, koje tendere završili i kome smo isporučili zaštitnu opremu.

Hvala Vam što ste dio nas i što nas pratite.

rm company naše reference

Realizovani tenderi

 1. Šumarstvo Prenj d.d. Konjic – Nabavka i isporuka HTZ opremeLOT 1 – Zaštitna oprema za radnike
 2. JP 9. Septembar Srebrenik d.d. – HTZ oprema – LOT 1 – Radna I zaštrina odjeća I LOT 2 – zaštitna obuća
 3. Vodovod I kanalizacija d.o.o. Tuzla – Nabavka zaštitne opreme – LOT 1 – Radna odjeća I LOT 2 – radna obuća
 4. JP EP BIH D.D., SARAJEVO, PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA „KAKANJ“, KAKANJ–  Isporuka lične i zaštitne opreme i sredstava za zaštitu
 5. KPZ ZT Zenica – Isporuka HTZ opreme
 6. Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine – LOT1 – Nabavka HTZ opreme
 7. JKP “Komunalac” d.o.o. Tuzla – nabavka HTZ opreme
 8.  Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH – zaštitna odjeća za rad sa citostaticima
 9.  KJU Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetima i drugih osoba, Sarajevo – Nabavka odjeće i obuće
 10.  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, ZDK – Htz oprema
 11.  JU “Centar za sport i rekreaciju” Sarajevo – HTZ oprema
 12.  JP za upravljanje i održavanje objekata ONSA Sarajevo – HTZ oprema
 13.  JP EP BiH Hidroelektrana na Jabalnici – LOT 2 Nabavka lične zaštitne radne obuće
 14.  JKP Radnik Zavidovići – HTZ oprema
 15.  Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo – Lot 2 Nabavka materijala za označavanje-natpisne pločice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Mostar; Lot 3 Nabavka materijala za označavanje-natpisne pločice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Sarajevo; Lot 4 Nabavka materijala za označavanje-natpisne pločice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Tuzla; Lot 5 Nabavka materijala za označavanje-natpisne pločice, za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“, Zenica
 1. Šumarstvo „Prenj“ d.d. Konjic – Nabavka i isporuka HTZ opremeLOT 1 – Zaštitna oprema za radnike
 2.  JKP “10. JULI” D.O.O. Bosanska Krupa – Nabavka i isporuka HTZ opreme
 3.  JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla Nabavka i isporuka HTZ opreme
 4.  Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine – LOT 1- Taktička odjeća
 5.  Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica Termoelektrana “Kakanj”, Kakanj – Nabavka lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu
 6. JP Komus d.o.-o. Gračanica – Nabavka radne odjeće
 7. Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine – Nabavka HTZ opreme
 1. JKP Vodovod I kanalizacija d.o.o. Tuzla  -LOT 1 – Zaštitna odjeća
 2. JU Kantonalna Bolnica Zenica – Zaštitna odijela sa kapuljačom
 3. JKP “ VITKOM” d.o.o. Vitez –  LOT 1 – Radno zaptitno odijelo za potrebe JKP “VITKOM”
 4. ŠUMARSTVO “ PRENJ” d.d. Kojic –  LOT 1 – Nabavka i isporuka HTZ opreme
 5. JP 9. Septembar – LOT 1 i LOT 2 Nabavka odjeće i obuće
 6. JU Kantonalna Bolnica Zenica – Zaštitna odijela sa kapuljačom
 7. JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI – NABAVKA LZS – zaštitni šljem sa vizirom za potrebe JP „ŠPD ZDK“ D.O.O. ZAVIDOVIĆI
 8. KJP CENTAR „SKENDERIJA“ D.O.O. -nabavka uniformi
 9. JP EP BIH D.D., SARAJEVO, PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA „KAKANJ“, KAKANJ–  Isporuka HTZ opreme i sredstava za zaštitu – zaštitne rukavice, respiratori i viziri za potrebe podružnice Termoelektrana „Kakanj“
 10. Agencija za identifikaciona dokumenat, evidenciju i razmjenu podataka BiH –  LOT 4- Zaštitna HTZ obuća, odjeća i oprema
 11. JKP „VILENICA-ČISTOĆA“ D.O.O. Novi Travnik – Radna oprema Jakne
 12. Regionalna deponija Mašćanica d.o.o. Zenica – Nabavka i isporuka HTZ opreme
 1. JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tuzla  – Radna odjeća i obuća (LOT 1 i LOT 2)
 2. Šumarstvo Prenj d.d. Konjic – Zaštitna oprema za radnike (LOT 1)
 3. JU Kantonalna bolnica Zenica  – Lična zaštitna sredstva za medicinske sestre/tehničare (LOT 1)
 4. Ministarstvo finansija BiH – Nabavka zaštitnih maski
 5. JU Kantonalna bolnica Zenica  – Nabavka zaštitnih kombinezona
 6. 9. Septembar  – Nabavka lične i zaštitne odjeće i obuće (LOT 1 i LOT 2)
 7. JZU Dom zdravlja Banovići – Nabavka zaštitnih maski
 8. JU Kantonalna bolnica Zenica  – Lična zaštitna sredstva za ljekare
 9. Grad Cazin – Nabavka zaštitinih maski
 10. JKP Čapljina – Radna i zaštitna odjeća i radna i zaštitna oprema za noge, ruke i glavu
 11. JKP Radnik Zavidovići – Nabavka HTZ opreme i sredstava
 12. KPZ ZT Zenica – Lot 1 – Zaštitna oprema
 13. JP Elektroprivreda BiH d.o. Sarajevo – HE na Neretvi, Jablanica – Nabavka lične zaštitne i radne odjeće za profesionalnu upotrebu za potrebe “Hidroelektrane na Neretvi” Jablanica
 14. KPZ Poluotvorenog tipa Tuzla – Nabavka HTZ opreme za potrebe KPZ Tuzla
 1. J.U. Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah NAkaš” – Sredstva za zaštitu tijela i glave – LOT 1 i LOT 5
 2. JP “Šumsko privredno društvo Ze-Do Kantona” d.o.o. Zavidovići – Nabavka zaštitnih šljemova – MSA Safety.
 3. JKP 9. Septembar – Nabavka radne odjevne opreme i zaštitne obuće
 4. Šumarstvo Prenj d.d. Konjic – Zaštitna oprema za radnike, gozerice za inžinjere i tehničare
 5. BH Telecom d.d – Nabavka HTZ radne obuće (čizme)
 6. VIK Tuzla – Nabavka zaštitne opreme – odjeća i obuća
 7. VIK Velika Kladuša – Nabavka zaštitne opreme – odjeća i obuća
 8. JP Komunalno Brčko – Nabavka zaštitne opreme – odjeća i obuća
 9. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine – NABAVKA I ISPORUKA ZAŠTITNE OPREME I SITNOG INVENTARA ZA ZAŠTITU RADNIKA I POTREBE PODRUŽNICE „ Elektrodistribucija“ Bihać
 10. Tender JU Bonica Zenica ( LOT 6 i LOT 7)- Lična i zaštitna sredstva za sektor tehničkih poslova i za službu za ishranu bolesnika.
 1. JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o.  (Velika Kladuša) HTZ Oprema
 2. JP ”9. Septembar” D.D. Srebrenik – Odjevna radna oprema i zaštitna obuća
 3. Tvornica Transportnih uređaja Energetik d.o.o. Tuzla – LSD Oprema
 4. Šumarstvo Prenj (Konjic) – HTZ Oprema
 5. JP “Šumsko privredno društvo Ze-Do Kantona” d.o.o. Zavidovići – Nabavka zaštitnih šljemova – MSA Safety.
 6. JKP Vitkom d.o.o. Vitez – Nabavka HTZ opreme
 7. JP “ Gradsko groblje” d.o.o. Zenica – Nabavka HTZ opreme
 1. Šumarstvo “PRENJ” D.D. Konjic – HTZ oprema, zaštitna oprema
 2. JP ”9. Septembar” D.D. Srebrenik – Nabavka odjevne zaštitne opreme i zaštitne obuće | LOT 1 i LOT 2
 3. KP „VODOVOD“ A.D. Srbac – HTZ oprema
 4. KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU –  HTZ oprema, Lot 2
 5. JU za predškolski odgoj i obrazovanje. “NAŠE DIJETETuzla. – Nabavka HTZ Opreme
 6. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba “Bakovići” – Nabavka odjeće i obuće
 7. JP Elektroprivreda BiH, “ZD Rudnik mrkog uglja Zenica” d.o.o. – Zaštitne kožne rukavice
 8. JU Univerzitetski klinički centar Tuzla – Nabavka tekstilnog materijala za operaciono rublje
 9. Optima grupa Rafinerija ulja Modriča a.d. – Nabavka čizama i vatrootpornih rukavica
 10. JP “Šumsko privredno društvo Ze-Do Kantona” d.o.o. Zavidovići – Nabavka zaštitnih šljemova – MSA Safety.
 11. Javno preduzeće šumarstva “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac – HTZ Oprema
 1. JP Rad Tešanj – za radnu i zastitnu odjeću
 2. Elektroprivreda BIH  – za ostalu zastitnu opremu
 3. ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME – zastitna odjeća, zastitna obuća i ostala zaštitna oprema
 4. KPZZT Zenica – tender za trogodišnju nabavku kopletne radne i zaštitne opreme
 5. JP VIK Trebinje – radna i zaštitna odjeća i radna i zaštitna obuća
 6. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Fojnica – radna i zaštitna odjeća i oprema , ostala obuća za korisnike
 7. J.U. Bolnica Travnik – Medicinske uniforme
 8. J.U. Dom zdravlja Travnik – Medicinske uniforme
 9. Gradska toplana Doboj – Nabavka HTZ Opreme
 10. Rudnik mrkog uglja Zenica – HTZ Oprema
 11. J.U. Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić, Mostar – Nabavka posteljine, uniforme, kompresa i peškira

RM Company d.o.o. | Referentna lista

arcelor-mittal-zenica
Telemach
EURO asfalt
RM-LH
Kantonalna-bolnica-zenica
BNT-TMiH
AS-Group
Elektroprivreda

A Eling d.o.o., Zenica
Agromilk d.o.o. Podružnica mljekara Konjic
Ahsun d.o.o., Ilijaš
ATIKER d.o.o., Živinice
B.S.I. d.o.o., Jajce
Begex d.o.o., Sarajevo
BNT tvornica mašina i hidraulike dd, Novi Travnik
Cimos TMD Ai d.o.o., Gradačac
CM-marketi, Vitez
Dust company d.o.o.
, Zenica
Economic d.o.o., Vitez
Eding Telecom d.o.o., Sarajevo
Elekktroprivreda BiH dd Sarajevo
Elektrovar d.o.o. Kakanj
ERGAS d.o.o., Sarajevo
Euro Metali d.o.o. Mravići
Fuel Boss d.o.o., Zenica
Greiner AEROSPACE d.o.o. Žepče
Grijanjeinvest d.o.o., Pale

iNovine BH d.o.o., Sarajevo
Isowood d.o.o., Gračanica
Kalea d.o.o.,  Ilijaš
Klinički centar univerziteta u Sarajevu, Sarajevo
Koala Painting d.o.o. Tešanj
Kristal d.o.o. Vitez
Krivaja metali, d.o.o., Zavidovići
Poliko d.o.o., Sarajevo
Rail Cargo Logistics – BH d.o.o., Ilidža
R-S Silicon d.o.o. Mrkonjić Grad
Saplast d.o.o.,  Sarajevo
SISECAM SODA d.o.o. Lukavac
Šume RS JPŠ a.d. Sokolac
TERMOMATIK-TOPLOTEHNIKA d.o.o. Zenica
Thermoflux d.o.o., Jace
Transport beton d.o.o. Kiseljak
Treasure d.o.o., Zenica
Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo