Tag - EN ISO 9001

RM Company d.o.o. sa EN ISO sistemima za upravljanje okolišom i kvalitetom

Novu 2017. godinu, počinjemo bolji i još spremniji za nove izazove. Od decembra 2016. godine smo ponosni nosioci  certifikata ISO 9001 i ISO 14001. Certifikat EN ISO 9001:2015 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme sistema upravljanja kvalitetom dok je EN ISO 14001:2015 potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme sistema upravljanja okolišem. Cijeli kolektiv RM Company-ja koristi priliku da se posebno zahvali vođi projekta i...