Tag - SSL Certifikat

RM Company uspješno instalirao SSL certifikate na svoje domene

RM Company – sigurnost sa SSL certifikatima

RM Company instalirala je Comodo PositiveSSL Multi Domain SSL certifikate na sve svoje domene kako bismo omogućili našim poslovnim partnerima sigurnost i protokole koji će osigurati zaštitu podataka tokom međusobne komunikacije. SSL (Secure Sockets Layer) certifikat omogućava sigurnu razmjenu informacija između posjetioca web stranice i servera na kojem su smještene vaše web stranice te doprinosi cjelokupnom povjerenju korisnika u vašu web adresu. Uz SSL certifikat, financijski i lični podaci te poruke vaših korisnika ostaju privatne. Preko 99,3% internet pretraživača prepoznaje Comodo...

Pročitaj više...