Blog

Uspješno održana prezentacija firme MSA Safety u Zenici

Bitnost razvoja sigurnosi u radnom okruženju je naša ključna zadača kojoj pristupamo sa velikom odgovornošću. Takođe, jedna od bitnih odgovornosti prema državi Bosni i Hercegovini a i samom razvoju sigurnosti je i unaprijediti tržište sa kvalitetnom i najboljom ponudom opreme koja će zadovoljiti sve potrebe klijenta a i osigurati bezbjednost i zaštitu kod svakog lica koji se bavi poslovima gdje je potrebna posebna tehnička i zaštitna oprema.

Sve karakteristike uspješnosti i garancija dobrog poslovanja RM Company d.o.o. je i naša saradnja sa svjetskim brendom MSA Safety koja je preko naše firme uspješno održala prezentaciju svojih proizvoda (detektori za plin & oprema za zaštitu glave, lica i nosa) ispred mnogih državnih i privatnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Gosti na predavanju su nam bili večinom inžinjeri zaštite na radu iz Elektrodistribucije, svih rudnika u Bosni i Hercegovini, a imali smo i privatnih subjekata koji svoje vođenje poslovanja svode na kvalitetu i žele da pruže svojim radnicima maximalnu sigurnost i bezbjednost. Želimo da se zahvalimo firmama Esta d.o.o. , Hifa d.o.o., Ecom d.o.o. , Metalos d.o.o. , Vatroopremi Bijeljina i mnogim drugim predstavnicima koji su bili na prezentaciji.

Takođe, prezentacija je poboljšala odnose i međusobnu saradnju pa u budućnosti možemo očekivati veliki doprinos u polju zaštitne na radu a paralelno sa tim u saradnji imamo svjetski brend MSA Safety koji će peko naše firme nuditi najbolju i najkvalitetniju opremu za zaštitu i sigurnost radnika.

MSA Safety je vodeći svjetski proizvođač PROIZVODA ZA ZAŠTITU te SISTEMA ZA DETEKCIJU PLINOVA visoke kvalitete, čija misija jeste zaštita ljudi diljem svijeta, sa tradicijom dugom stotinu godina.Sa poizvodnim kapacitetima na pet kontinenata i na više od 40 lokacija diljem svijeta, MSA opslužuje kupce u više od 140 zemalja. Svi MSA proizvodi su u skladu sa lokalnim i međunarodnim odredbama. MSA je kompanija koja ulaže više sredstava u istraživanje i inžinjering sigurnosne opreme, nego li bilo koja druga kompanija iz branše