Vaš BH Team


»Vaš BH Team« – ekipa koja radi i čini sve da nam svima bude bolje.


Svu svoju zaradu ostavlja u okviru Bosne i Hecegovine, zapošljava domaće stanovništvo
i ponaša se društveno odgovorno.

Pored toga Vaš BH Team:

  • poštuje poslovnu etiku, poslovne partnere i druge učesnike u poslovnim procesima
  • vodi računa o svim zaposlenim i ispunjava sve obaveze
  • gaji humane i prijateljske odnose unutar kolektiva
  • ispunjava sve zakonima predviđene obaveze
  • zalaže se za ekonomski, socijalni, ekološki i svaki drugi napredak cjelokupnog društva
  • u okviru svojih mogućnosti nudi humanitarnu i dobrotvornu pomoć

 

GLAVNI ZADATAK PODUZETNIŠTVA JE DA UNOSI NOVE VRIJEDNOSTI U SVOJU OKOLINU.
EKONOMSKI USPJEH JE TEK POSLJEDICA TAKVOG ODNOSA.


I zato, udružimo se u projektu »Vaš BH Team« i pružimo podršku DOMAĆOJ privredi koja poštuje osnovne postulate pozitivnog poslovanja.


P.S.

U najskorije vrijeme će biti pokrenuta web stranica posvećena ovom projektu, gdje ćete imati priliku da predlažete kolektive koji ispunajvaju navedene kriterije. Zbog toga Vas pozivamo da se registrujete i primate sve novosti povezane sa ovim projektom.