Blog

Dobijeni tenderi kao sigurne i najbolje reference kompanije

Zahvaljujući našem konstantnom razvoju i uspjehu izgradili smo pozitivnu sliku koja nam donosi zavidne rezultate. Sa našim timom koji je zadužen za tendere i sve što jedan tender mora obuhvatiti kako bi mogao pružiti klijentu, pored kvalitetne opreme, i povoljnu cijenu, izgradili smo listu firmi sa kojima uspješno sarađujemo i dobrinosimo njihovoj zaštiti sigurnosti u firmi i sigurnosti njihovih radnika. Naša oprema i tvornica proizvodnje svakim danom isporučuje dovoljne količine radnih i zaštitnih odijela koja zadovoljavaju potrebe firmama kojima se oprema isporučuje.

Od samog nastanka firme, davne 2006. godine, pa do danas, veliki pomak je i povečanje našeg  asortimana koji zadovoljava potrebe današnjeg tržišta u kojem je neophodna sigurnost radnika na radnom mjestu. Radna i zaštitna odjeća, radna i zaštitna obuća, radne i zaštitne rukavice a i ostala naša oprema izgradili su povjerenje i samim tim postali temelj i naš oslonac za poslovanje. Naš svakodnevni rad i težnja ka postizanju što boljih rezultata donijeti će u budućnosti nova riješenja koja će ispuniti i sva ostala očekivanja kod naših partnera.

U posljedjnja 3 mjeseca proširili smo svoj kvalitet i kod sljedećih firmi sa kojima ulazimo u partnerski odnos i gradimo uspješno poslovanje. Dobili smo tendere a ujedno i saradnike u poslovanju :

  1. JP Rad Tešanj – za radnu i zastitnu odjeću
  2. Elektroprivreda BIH  – za ostalu zastitnu opremu
  3. ŠPD UNSKO SANSKE ŠUME – zastitna odjeća, zastitna obuća i ostala zaštitna oprema
  4. KPZZT Zenica – tender za trogodišnju nabavku kopletne radne i zaštitne opreme
  5. JP VIK Trebinje – radna i zaštitna odjeća i radna i zaštitna obuća
  6. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Fojnica – radna i zaštitna odjeća i oprema , ostala obuća za korisnike